middleT.jpg

KONKURSY

Jesteś tu: Strona główna » KONKURSY

 

Wielki sukces- Zuzia Przetacznik laureatką


 

  27 marca 2014 roku w Szkole Podstawowej nr 21 im. Jana Pawła II w Nowym Sączu odbyło się uroczyste zakończenie Małopolskiego Konkursu Humanistycznego. Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele władz Nowego Sącza oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie.

 

  Podczas uroczystości wręczono zaświadczenia dla laureatów.   Zgodnie z regulaminem Małopolskiego Konkursu Humanistycznego: „Laureaci konkursu uzyskują ocenę celującą z przedmiotów język polski i historia, są zwolnieni z pisania sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej, co jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku w sprawdzianie oraz będą przyjmowani do wybranego gimnazjum, niezależnie od obowiązujących w nim kryteriów, na mocy § 5 ust. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 ze zmianami).”


 

  Zuzia w finale zajęła 2. miejsce – jej praca okazała się najlepszą spośród prac uczniów
z Nowego Sącza i powiatu sądeckiego. 


Finaliści konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2013/2014


Zuzia Przetacznik kl.6 Mikołaj Michalik kl.5


Małopolski Konkurs Humanistyczny – Zuzanna Przetacznik - Klasa 6

Małopolski Konkurs Matematyczny – Zuzanna Przetacznik - Klasa 6

Małopolski Konkurs Biblijny –  Mikołaj Michalik– Klasa 5

                                                    Zuzanna Przetacznik - Klasa 6


Zuzi i Mikołajowi życzymy dalszych sukcesów i wytrwałości w ostatnim etapie zmagań konkursowych.

 


 


Opracowanie: szkolnastrona.pl